KEVIN SCHULZBUS

MEEN BERLIN

MEEN BERLIN - Das Buch von Kevin Schulzbus

DAS BUCH

Das Buch
500 Seiten / pages
3300 Fotos / Photos
(Fadenheftung / Thread stitching)

Auflage I Edition
limitiert 500 Stück

 

Format / Size
geschlossen / closed: 300 x 300 mm
offen / open: 600 x 300 mm

 

Papier I Paper
Papier 135 g/m² Magno
Volume 1.1 matt gestrichen

 
 

Social Schulzbus

Kevin Schulzbusy

Schulzbus Videos

Schulzbus Original

Kevin Schulzbusy

Schulzbus Original

Copyright „Kevin Schulzbus“ © 2021
Alle Infos zum Buch
www.meen.berlin